Aanpassen gegevens

Via onderstaand formulier kan je wijzigingen van je gegevens melden. Op die manier heeft de opvang altijd de meest recente gegevens. Deze gegevens worden automatisch aangepast op de badge van je kind.

Gegevens facturatie:

Gelieve hier de naam van de persoon in te vullen die nu reeds op de factuur wordt gebruikt.
Als je hier "ja" aangeeft, zal je enkel nog een elektronische factuur ontvangen via het emailadres dat je hierboven hebt opgegeven.
Als je hier "ja" aangeeft zal je per post een mandaatformulier ontvangen om je domiciliëring aan te vragen.

Kinderen:

Opmerkingen: zijn er eventueel nog opmerkingen zoals bv. allergieën, medische gegevens, .... ?.

Huishoudelijk reglement:

Via deze link kan je ons huishoudelijk reglement raadplegen.