Eerste opvang

Wij vragen eenmalig een schriftelijke overeenkomst te ondertekenen (door beide ouders) en een kindfiche in te vullen, alvorens de opvang (voor- en naschools, woensdagnamiddag, schoolvrije dagen, speelplein) kan starten.


Je kan de documenten downloaden, invullen en ons terug bezorgen via spinibo@asse.be of je kan langskomen tijdens de permanentiemomenten: in Asse op maandag van 16u tot 18u en woensdag van 14u30 tot 16u30 of in Zellik op dinsdag van 15u30 tot 17u en woensdag van 13u tot 18u.

Elke wijziging aan de gegevens op deze documenten, moet schriftelijk worden doorgegeven via spinibo@asse.be. Je kind krijgt een badge gedurende de eerste dagen dat het in de opvang blijft.


Jaarlijkse herinschrijving

Indien je kind gebruik maakt van de buitenschoolse opvang: voor- en/of naschools, op woensdagnamiddag of op schoolvrije dagen, moet je je kind jaarlijks registreren. Op die manier heeft de opvang altijd de meest recente gegevens. Deze gegevens worden automatisch aangepast op de badge van je kind.

Gegevens facturatie:

Voor en achternaam.
Nieuw! Als je hier "ja" aangeeft, zal je vanaf september enkel nog een elektronische factuur ontvangen via het emailadres dat je hierboven hebt opgegeven.
Nieuw! Als je hier "ja" aangeeft zal je in de loop van de komende maanden een formulier ontvangen om je domiciliëring aan te vragen.

Kinderen:

Opmerkingen: zijn er eventueel nog opmerkingen zoals bv. allergieën, medische gegevens, .... ?.

Opvangplan:

Deze info is voor ons van belang om de busdienst zo goed mogelijk te kunnen organiseren. Duid dus enkel "ja" aan, als je kind wekelijks naar de opvang zal gaan op woensdag. Voor uitzonderlijke opvang, kan je ons vooraf contacteren.
We vragen geen aparte inschrijving meer voor schoolvrije dagen, tenzij het gaat om dagen waarop alle scholen tegelijk dicht zijn. Voor dergelijke dagen krijg je een invulbriefje mee via de school.

Enkel in te vullen als je kind in de loop van het schooljaar pas start.


Huishoudelijk reglement: