Buitenschoolse kinderopvang

De Buitenschoolse KinderOpvang wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Asse. Kinderen uit de kleuterschool en lagere school (en tot 14 jaar tijdens de schoolvakanties) worden voor- en naschools, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties opgevangen door een team van deskundige begeleiding. In de buitenschoolse kinderopvang krijgen kinderen de kans om te ravotten, rustig een boek te lezen, te knutselen, te sporten of een dutje te doen. Er worden activiteiten aangeboden, maar kinderen kiezen zelf of ze hieraan al dan niet deelnemen. De vrije tijd en de keuze van het kind staan centraal.
Klik op het logo van Spinibo als je opvang nodig hebt tijdens de schoolperiode: voor-en naschoolse opvang, woensdagnamiddag opvang of tijdens schoolvrijedagen.
Klik op het logo van "Speelpleinwerking Spinibo"als je opvang nodig hebt tijdens de vakantieperiode.

contact

Verantwoordelijke Spinibo
Veerle Van den Cruyce
0473 57 10 78

Administratie Spinibo
Boekfos 30, 1730 Asse
02 532 03 09
Permanentie op dinsdag van 16u tot 18u en woensdag van 14u30 tot 16u30

spinibo@asse.be

stel je vraag