WELKOMpijltje

 • ASSE

 • KROKEGEM

 • WALFERGEM

 • ZELLIK


Spinibo Asse is een Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) dat erkend is door Kind & Gezin. De kleuters en lagere schoolkinderen worden opgevangen in aparte lokalen die aangepast zijn aan de leeftijd van de kinderen. Er is veel ruimte en materiaal aanwezig om de kinderen volop van hun vrije tijd te laten genieten en dit alles in een huiselijke sfeer.
Gedetailleerde info kan u terug vinden in het huishoudelijk reglement.


In Spinibo Krokegem worden de kleuters en lagere schoolkinderen opgevangen in de lokalen van GBS Krokegem. Er is veel ruimte en materiaal aanwezig om de kinderen volop van hun vrije tijd te laten genieten en dit alles in een huiselijke sfeer.
Gedetailleerde info kan u terug vinden in het huishoudelijk reglement.


In Spinibo Walfergem worden de kleuters en lagere schoolkinderen opgevangen in de lokalen van GBS Walfergem. Er is veel ruimte en materiaal aanwezig om de kinderen volop van hun vrije tijd te laten genieten en dit alles in een huiselijke sfeer.
Gedetailleerde info kan u terug vinden in het huishoudelijk reglement.


In Spinibo Zellik worden de kleuters en lagere schoolkinderen opgevangen in aparte lokalen die aangepast zijn aan de leeftijd van de kinderen. Er is veel ruimte en materiaal aanwezig om de kinderen volop van hun vrije tijd te laten genieten en dit alles in een huiselijke sfeer.
Gedetailleerde info kan u terug vinden in het huishoudelijk reglement.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANGpijltje

 • ASSE

 • KROKEGEM

 • WALFERGEM

 • ZELLIK


In Spinibo Asse gaat de voor- en naschoolse opvang door voor de kleuters en de lagere schoolkinderen van Basisschool Vijverbeek en voor de lagere schoolkinderen van GBS Centrum. De kinderen van De Kleine Wereld komen enkel naar de avondopvang vanaf 17u.


Openingsuren: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 7u tot 8.30u (betalend tot 08u) en van 15.30u tot 19u (betalend vanaf 15u45).
Woensdag: 7u tot 8.30u (betalend tot 08u).


Tarief: € 1,00 per begonnen half uur.

25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

 


De voor- en naschoolse opvang wordt in GBS Krokegem georganiseerd.


De voor- en naschoolse opvang wordt in GBS Walfergem georganiseerd.


In Spinibo Zellik gaat de naschoolse opvang door voor de kleuters van 't Klimmertje en de lagere schoolkinderen van GLS Zellik.

Openingsuren: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 15.30u tot 18.15u (betalend vanaf 15u45).

 

Tarief: € 1,00 per begonnen half uur.

25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

WOENSDAGNAMIDDAGpijltje

 • ASSE

 • KROKEGEM

 • WALFERGEM

 • ZELLIK

In Spinibo Asse gaat de woensdagnamiddagopvang door voor de kinderen van volgende scholen: Basisschool Vijverbeek, De Kleine Wereld, GBS Centrum,'t Pleintje en GBS Mollem.

 

Openingsuren: van 12.30u tot 19u (betalend vanaf 13u).

Tarief: Minder dan 3 uur opvang: € 4,00. Vanaf 3 uur tot 6 uur opvang: € 6,50.


25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

 

 

In Spinibo Krokegem gaat de woensdagnamiddagopvang door voor de kinderen van GBS Krokegem en ook de kinderen van De Leerheide komen naar daar.

 

 

Openingsuren: van 12.30u tot 18.15u (betalend vanaf 13u).

Tarief: Minder dan 3 uur opvang: € 4,00. Vanaf 3 uur tot 6 uur opvang: € 6,50.


25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

 

Enkel de kinderen van GBS Walfergem maken op woensdagnamiddag gebruik van Spinibo Walfergem.

 

Openingsuren: van 12.30u tot 18.15u (betalend vanaf 13u).

Tarief: Minder dan 3 uur opvang: € 4,00. Vanaf 3 uur tot 6 uur opvang: € 6,50.


25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

 

In Spinibo Zellik gaat de woensdagnamiddagopvang door voor de kinderen van volgende scholen: 't Klimmertje, GLS Zellik, De Rakkers en GBS Relegem.

 

Openingsuren: van 12.30u tot 18.15u (betalend vanaf 13u).

Tarief: Minder dan 3 uur opvang: € 4,00. Vanaf 3 uur tot 6 uur opvang: € 6,50.


25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

 

SCHOOLVRIJE DAGpijltje

 • ASSE

 • KROKEGEM

 • WALFERGEM

 • ZELLIK

In Spinibo Asse gaat de opvang op schoolvrije dagen door voor de kinderen van volgende scholen: Basisschool Vijverbeek, De Kleine Wereld, De Leerheide, GBS Centrum, GBS Krokegem, 't Pleintje, GBS Walfergem en GBS Mollem.

 

Openingsuren: van 7u tot 19u.

Tarief: Minder dan 3 uur opvang: € 4,00. Vanaf 3 uur tot 6 uur opvang: € 6,50. Meer dan 6 uur opvang: € 11,00.

 

25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

 

 

Op schoolvrije dagen gaat de opvang voor de kinderen van GBS Krokegem door in de gebouwen van Spinibo Asse, Boekfos 30, 1730 Asse.

Op schoolvrije dagen gaat de opvang voor de kinderen van GBS Walfergem door in de gebouwen van Spinibo Asse, Boekfos 30, 1730 Asse.

In Spinibo Zellik gaat de opvang op schoolvrije dagen door voor de kinderen van volgende scholen: 't Klimmertje, GLS Zellik, De Rakkers en GBS Relegem.

 

Openingsuren: van 7u tot 18.15u.

Tarief: Minder dan 3 uur opvang: € 4,00. Vanaf 3 uur tot 6 uur opvang: € 6,50. Meer dan 6 uur opvang: € 11,00.

 

25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

SCHOOLVAKANTIEpijltje

 • ASSE

 • KROKEGEM

 • WALFERGEM

 • ZELLIK

U hoeft niet op voorhand in te schrijven.

Tijdens de schoolvakanties gelden volgende breng- en afhaalmomenten: 's ochtends van 7u tot 9u, tijdens de middag van 12u15 tot 13u15 en 's avonds van 15u30 tot 19u.

Openingsuren: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 7u tot 19u.

Tarief: Inwoners van Groot-Asse: halve dag € 4,00 / hele dag € 8,00.
Meerdere kinderen uit eenzelfde gezin, gelijktijdig aanwezig: € 7,50.

Geen inwoners van Groot-Asse: halve dag € 5,50 / hele dag € 11,00.
Dit kan enkel nog indien de kinderen in Asse naar school gaan. Wegens overcapaciteit worden kinderen die niet in Asse wonen en er niet naar school gaan niet langer toegelaten.
Geen korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin.

Voor de opvang tussen 7u en 8.30u en tussen 17u en 19u: € 1,00 per begonnen half uur.
25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.

Tussen 8.30u en 9u en tussen 16.30u en 17u, wordt geen opvang aangerekend.

Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke. Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

De kinderen van GBS Krokegem kunnen tijdens de vakantie gebruik maken van de opvang in Spinibo Asse of Spinibo Zellik.

De kinderen van GBS Walfergem kunnen tijdens de vakantie gebruik maken van de opvang in Spinibo Asse of Spinibo Zellik.

U hoeft niet op voorhand in te schrijven.

Tijdens de schoolvakanties gelden volgende breng- en afhaalmomenten: 's ochtends van 7u tot 9u, tijdens de middag van 12u15 tot 13u15 en 's avonds van 15u30 tot 18u.

Openingsuren: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 7u tot 18u.

Tarief: Inwoners van Groot-Asse: halve dag € 4,00 / hele dag € 8,00.
Meerdere kinderen uit eenzelfde gezin, gelijktijdig aanwezig: € 7,50.

Geen inwoners van Groot-Asse: halve dag € 5,50 / hele dag € 11,00.
Dit kan enkel nog indien de kinderen in Asse naar school gaan. Wegens overcapaciteit worden kinderen die niet in Asse wonen en er niet naar school gaan niet langer toegelaten.
Geen korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin.

Voor de opvang tussen 7u en 8.30u en tussen 17u en 18u: € 1,00 per begonnen half uur.
25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.

Tussen 8.30u en 9u en tussen 16.30u en 17u, wordt geen opvang aangerekend.

Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke. Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.